Pedagogik

Förskolan Solöga arbetar temainriktat  och följer läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) där strävans målen är inom följande ämnen

Matematik

Matematik finns överallt i vardagen. Matematiska aktiviteter kan vara att räkna hur många, jämföra, ordna, mäta och konstruera. Allt gör vi på ett konkret och lekfullt sätt.
Vi kanske räknar hur många ärtor vi har ätit till lunch eller hur långt vi hinner springa på en minut…

Språk/kommunikation

Varje dag har vi en lagom lång samling då barnen övar sig på att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Vi leker med ord, siffror, begrepp, läser sagor, lär oss rim/ ramsor och sjunger mycket.

Lek

Det ges stort utrymme för lek både inomhus och utomhus. I den fria leken utvecklas barnen, lär sig samspela med andra, bearbetar intryck och lär sig nya saker. I grupplekarna och på gympan övar vi tur tagande, hänsyn och samarbete. Vi tränar upp våra motoriska färdigheter och stärker självkänslan genom väl anpassade aktiviteter.

Naturvetenskap/teknik

Barnen får utveckla sitt intresse och få förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi tittar på djur och växter och tar reda på hur saker fungerar. Det är väldigt spännande att utföra enkla experiment och att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Skapande

I den skapande verksamheten främjar vi kreativitet och fantasi. I Solögas fantastiska verkstad får barnen möjlighet att uttrycka sig i färg och form varje dag. På samlingen, ser vi vilka barn som är på förskolan och vilka som är hemma. Barnen känner grupptillhörighet och vet att de är saknade när de inte är här. Vi pratar om hur vi alla är olika och att vi är bra på olika saker, hur viktigt det är att hjälpa varandra och känner ansvar för att alla ska ha det bra på förskolan.