Om Solöga

 

uguk Mellan strand och skog ligger Förskolan Solöga, platsen för lyckliga barn sedan 29 år tillbaka. När man stiger in genom den magiska grinden kliver man rakt in i en stor och härlig trädgård där fantasi och verklighet går hand i hand. På Solöga finns plats för  25 barn mellan 1 och 5 år. 
Solöga Förskola vecka 46 2015 393 Solöga erbjuder en stark trygghet och gemenskap i barngruppen. Vi har ett gediget miljötänk och arbetar med Grön Flagg. Barnen källsorterar och har egna odlingslotter, vi handlar lokalt och prioriterar ekologiska råvaror.
pynt Tack vare de många fina naturområden vi har i omgivningen får barnen året om rika naturupplevelser och grunden läggs till en omtanke om vår miljö. Vi kommer i  kontakt med havet, strandängarna och skogen. Ofta gör vi utflykter och stannar ute hela dagen. Barnens motorik och rörlighet främjas med mycket lek utomhus. 
Varje vecka har vi gymnastik/rörelse och ibland efterföljande massage. Sång och skapande är närvarande i allt vi gör. Pedagogernas text- och bilddokumentation är uppskattat inslag, enskild dokumentation sker genom Unikum.  
gronflagg_forskola_liten_1 Förskolan Solöga är sedan Oktober 2015 även Grön Flagg certifierade. Det utfärdas av Håll Sverige Rent som verkar för en hållbar utveckling bland annat för förskolor. Grön Flagg är både en certifiering och ett pedagogiskt verktyg, där verktyget fokuserar på att involvera barnen på ett positivt sätt och göra dem delaktiga i förändringsarbetet. Grön Flagg certifieringen innebär även ett medlemskap i ett stort nätverk som omfattar mer än 2600 skolor och förskolor. Vill ni veta mer om Grön Flagg? Håll Sverige Rent har en hemsida och film med mer information.
Kommentar från Håll Sverige Rent. ”Vad härligt det låter när ni säger att nyfikenheten och lusten har styrt ert arbete! Ni har sänt in en lustfylld rapport som har var mycket roligt att läsa, eloge till er! Er förskola verkar genomsyras av engagemang och nyfikenhet för att gå mot en Hållbar utveckling”