Föräldrasida

 Solöga förskola september 2015 636 Förskolan Solöga är en förskola som startades 1989 för att erbjuda barn och familjer barnomsorg i närområdet.
På Solöga har du möjlighet att ta en aktiv del av ditt barns förskola. Tillsammans kan du som föräldrar hjälpa till med vår- och höst röj i Solögas härliga utemiljö. Aktiviteter resulterar i en unik förskola med en positiv och trevlig miljö för såväl barn, föräldrar och personal.
 026 ”När vi flyttade hit var vi runt på olika förskolor, när vi besökt förskolan Solöga bestämde vi oss direkt! En känsla av trivsamhet och harmoni speglade verksamheten.”

Avgift för barnomsorg

Förskolan Solöga följer maxtaxa enligt Trelleborgs kommun, månadsavgiftens storlek beror på hushållets totala bruttoinkomst samt antal barn i verksamheten.