Föräldrasida

 Solöga förskola september 2015 636 Förskolan Solöga är en förskola som startades 1989 för att erbjuda barn och familjer barnomsorg i närområdet.
På Solöga har du möjlighet att ta en aktiv del av ditt barns förskola. Tillsammans kan du som föräldrar hjälpa till med vår- och höst röj i Solögas härliga utemiljö. Aktiviteter resulterar i en unik förskola med en positiv och trevlig miljö för såväl barn, föräldrar och personal.
 026 ”När vi flyttade hit var vi runt på olika förskolor, när vi besökt Förskolan Solöga bestämde vi oss direkt! En känsla av trivsamhet och harmoni speglade verksamheten.”

Avgift barnomsorg

Förskolan Solöga följer ”maxtaxa” enligt tillämpling i Trelleborgs kommuns förskolor. Högsta avgift per månad är 1 382 kronor, beroende på hushållets samlade inkomst(maxtaxa 46 080 kr per månad) och barnets ålder.  

 

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola med rätt till förskolevistelse 15h i veckan.

 

Allmän förskola följer skolåret och har samma lovdagar som skolan. Allmän förskola är avgiftsfri.

 

Barn till arbetssökande erbjuds plats i Förskolan Solöga om 20h/vecka.

 

Barn till föräldrarlediga erbjuds plats i Förskolan Solöga om 30h/vecka fram t.o.m. vårterminen det år barnet fyller tre år.

 

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola med rätt till förskolevistels 15h i veckan. Allmän förskola följer skolåret och har samma lovdagar som skolan.

 

Allmän förskola är avgiftsfri, men betalande plats erbjuder heltid.